ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 355 ครั้ง ]
กิจกรรม 5 ส อบต.โป่งผา

วันที่ 17 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ได้จัดกิจกรรม 5 ส โดยมีการทำกิจกรรม ส สะสาง ภายในองค์กร ทั้งนี้เพื่อ ขจัดสิ่งไม่จำเป็นและสะสางเอกสารบางอย่างให้เป็นระบบ ระเบียบและการจัดสถานที่ทำงานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น