ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 291 ครั้ง ]
ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุน งบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โป่งผา

วันที่ 19 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุน งบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โป่งผา พร้อมให้ผู้เสนอโครงการได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการและงบประมาณ