ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 354 ครั้ง ]
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับเด็กนักเรียน

วันที่ 27-31 สิงหาคม 2561 อบต.โป่งผา ร่วมกับโรงเรียนบ้านน้ำจำ ได้จัดการ อบรมคอมพิวเตอร์ให้กับเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านน้ำจำทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถนำมาใช้ในการเรียน และการศึกษาหาความรู้ต่อไป ซึ่งการอบรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 27-31 สิงหาคม 2561