ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 294 ครั้ง ]
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โป่งผา

วันที่ 4 กันยายน 2561 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โป่งผาได้จัดประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุน ทั้งนี้เพื่อรายงานผลรายไตรมาศและการสรุปผลการจัดสรรงบประมาณประจำปี2561ด้วย