ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 226 ครั้ง ]
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองแม่สายในมิติด้านการท่องเที่ยว ในพื้นที่รอบวณอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน

วันที่ 1ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม อำเภอแม่สายได้จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองแม่สายในมิติด้านการท่องเที่ยว ในพื้นที่รอบวณอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอนและพื้นที่ อำเภอแม่สายในรูปแบบเชิงบูรณาการของทุกภาคส่วน โดยมี นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สาย ได้เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ด้วยและมีผู้นำพื้นที่ตำบลโป่งผาและภาคส่วนร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาถ้ำหลวงต่อไป