ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 664 ครั้ง ]
อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ได้เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ วัดนาปง หมู่ที่ 8 ตำบลโป่งผา ซึีงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ในลักษณะหน่วยบริการเบ็ดเสร็จ เข้าไปให้บริการในพื้นที่ การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการด้านสุขภาพ การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ตลอดจนการรักษาต่างๆซึ่งกิจกรรมในวันนี้ มีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้บริการประชาชนจำนวนมากและมีประชาชนในพื้นที่เข้ามารับบริการอย่างต่อเนื่อง