ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 686 ครั้ง ]
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพครู ประจำปี 2562

วันนี้ 5 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา กำหนดจัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพครู ประจำปี 2562 เพื่อพัฒนาบุคลากรกรทางการศึกษา ในสังกัด อบต.โป่งผา