ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 559 ครั้ง ]
เวทีประชาคมในระดับหมู่บ้านตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาได้ออกเวทีประชาคมในระดับหมู่บ้านตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เมื่อวันที่ 14 -22 มกราคม 2562 ครบทุกหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว