ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 576 ครั้ง ]
ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น

ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง -นายช่างโยธา ปง/ชง จำนวน 2 อัตรา -เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง/ชง จำนวน 1 อัตรา -นักวิชาการพัสดุ ปก/ชก จำนวน 1 อัตรา -นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา