ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 381 ครั้ง ]
กิจกรรม “สืบสานพระพุทธศาสนา นายอำเภอฯ พาเข้าวัด”

วันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 07.30น. นายประสงค์ หล้าอ่อน เป็นประะธานกิจกรรม “สืบสานพระพุทธศาสนา นายอำเภอฯ พาเข้าวัด” พร้อมด้วย นางวนิดา หล้าอ่อน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สาย และทางองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา โดยการนำของ นายเกียรติยศ เลิศณวรรธณ์ ปลัด อบต. ปฎิบัติหน้าที่นายก พร้อมด้วย นางสาวสุดา ปฎิเสน รองปลัด อบต. นางรัถยา ธนัญชัย ผู้อำนวยการกองการศึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.โป่งผา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย กิจกรรมในครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลโป่งผา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม รักษาศีล ณ วัดนำจำ หมู่ที่ 12 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายครั้งนี้ด้วย