ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 241 ครั้ง ]
ตรวจงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 12 บ้านน้ำจำกลาง

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 12 บ้านน้ำจำกลาง เพื่อความถูกต้องชัดเจน เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่