ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 32 ครั้ง ]
ประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลโป่งผา

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. นายศุภสันส์ ภูมิไชยา ปลัดอำเภอผู้ประสานงานตำบลโป่งผา ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต.) ตำบลโป่งผา ได้เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลโป่งผา โดยมี นายเกียรติยศ เลิศณวรรธน์ ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา , นางณิชกานต์ พิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งผา พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านทั้ง 12 หมู่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงรายละเอียดในการนำประชาชนทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีน รวมทั้งการติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอแม่สาย