ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 454 ครั้ง ]
พิธีหล่อเทียนพรรษา ฟื้นฟูวัฒนธรรมล้านนา

21 มิถุนายน 2560 อบต.โป่งผาโดย กองการศึกษา ได้ร่วมกับวัดบ้านจ้อง และพุทธศาสนิกชน ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ขึ้น และทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนบ้านจ้อง

21 มิถุนายน 2560 อบต.โป่งผาโดย กองการศึกษา ได้ร่วมกับวัดบ้านจ้อง และพุทธศาสนิกชน ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ขึ้น และทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนบ้านจ้อง ได้นำน้องๆ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย