กระบวนการลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน ฯ
[ เปิดอ่าน 95 ครั้ง ]
ผังกำหนดผู้รับผิดชอบงานองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา