[ เปิดอ่าน 336 ครั้ง ]

เชิญชวนผู้สูงอายุ และผู้พิการ และยังไม่เคยลงทะเบียน มาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562

อบต.โป่งผา ขอเชิญชวนผู้สูงอายุ และผู้พิการ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ พร้อมตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น   สนใจสอบทางรายละเอียดได้ที่  053-646627 ต่อ งานพัฒนาชุมชน