[ เปิดอ่าน 285 ครั้ง ]

รับลงทะเบียนตลาดประชารัฐ วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2560

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการทุกกลุ่มประเภทสินค้า ทุกระดับ สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนเพื่อให้มีสถานที่ค้าขาย โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ วันที่ 10-30 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอ ทั่วประเทศ