[ เปิดอ่าน 358 ครั้ง ]

ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฎิบัติ   จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

                     1. ตำแหน่ง  นายช่างโยธา ปง./ชง.           1   อัตรา
                     2.  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารสุข ปง./ชง.  1  อัตรา

               รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ สนใจสอบถามเพิ่่มเติมได้ ที่ อบต.โป่งผา ทุกวันเวลาราชการ