[ เปิดอ่าน 146 ครั้ง ]

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562