[ เปิดอ่าน 438 ครั้ง ]

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ตำแหน่ง   1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
             2.คนงานทั่วไป
             3.ผู้ช่วยนายช่างโยธา