[ เปิดอ่าน 158 ครั้ง ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 ครั้งที่3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป้นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา