[ เปิดอ่าน 62 ครั้ง ]

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561