[ เปิดอ่าน 167 ครั้ง ]

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา