[ เปิดอ่าน 74 ครั้ง ]

ประชาสัมพันธ์สื่อควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาขอประชาสัมพันธ์สื่อการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อให้ประชาชนเข้าใจที่ถูกต้อง