[ เปิดอ่าน 560 ครั้ง ]

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2563