[ เปิดอ่าน 92 ครั้ง ]

ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานครู สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำจำ

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา รับโอน(ย้าย) พนักงานครู  1 อัตรา เพื่อดำรงตำแหน่ง ครู สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำจำ