[ เปิดอ่าน 40 ครั้ง ]

ประกาศการเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะ) ขนาด 6ตัน 6 ล้อ

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะ) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า  6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้ายจำนวน 1 คัน รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้