[ เปิดอ่าน 40 ครั้ง ]

ประกาศการเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะ) ขนาด 6ตัน 6 ล้อ