[ เปิดอ่าน 114 ครั้ง ]

ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานท้องถิ่นอื่นที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ และผู้บริหาร