[ เปิดอ่าน 14 ครั้ง ]

ประกาศประกวดราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะ) ขนาด 6ตัน 6 ล้อฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (E-bidding)