[ เปิดอ่าน 17 ครั้ง ]

ประกาศการเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน