[ เปิดอ่าน 170 ครั้ง ]

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ส่วนกลาง ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำ 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (E-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ส่วนกลาง ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า  2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 854,000.-บาท(-แปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ฟรีเครดิต