[ เปิดอ่าน 38 ครั้ง ]

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 

ตำแหน่งที่รับสมัคร 

1.ปฎิบัติงานในสำนักปลัด อบต. จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา คือ

พนักงานจ้างทั่วไป

1.1ตำแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

1.2.ตำแหน่ง  คนงาน

2.ปฎิบัติงานในกองคลัง  จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา คือ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

-ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

พนักงานจ้างทั่วไป

-ตำแหน่ง  คนงาน

รับสมัครตั้งแต่วันที่  23 พฤศจิกายน -1 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 ในวันและเวลาราชการ

สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  053-646627