[ เปิดอ่าน 45 ครั้ง ]

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2563)