[ เปิดอ่าน 51 ครั้ง ]

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา การประเมินความรู้ ความสามารถและสมรรถนะของผู้เข้าสอบเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้ง 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี งบประมาณ 254 (ครั้งที่ 2) 

เพื่อ ปฏิบัติงานในสำนักปลัด อบต.  1 ตำแหน่ง 1  อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป 

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา