[ เปิดอ่าน 82 ครั้ง ]

ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดิน 2 เดือน และลดภาษี 90% บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน