[ เปิดอ่าน 116 ครั้ง ]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติคคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) ถนนเลียบคลองชลประทาน สาย 2 (1L-1R-RMC.1) ตำบลโป่งผา กว้าง 4.50 เมตร ยาว 3,600.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 16,200.00 ตารางเมตร จำนวน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)