[ เปิดอ่าน 121 ครั้ง ]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติคคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) ถนนเลียบคลองชลประทาน สาย 3 (1L-1L-1R-1RMC.1) ตำบลโป่งผา กว้าง 4.50 เมตร ยาว 2,400.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร จำนวน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)