[ เปิดอ่าน 68 ครั้ง ]

รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ