[ เปิดอ่าน 24 ครั้ง ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2564(ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์)

อบต.โป่งผา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  ประจำปี2564 ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์