[ เปิดอ่าน 335 ครั้ง ]

ประชาสัมพันธ์แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ อบต.โป่งผา ระยะ 5 ปี

อบต.โป่งผาได้จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5ปี ของ อบต.โป่งผา ท่านสามารถดาน์วโหลดเอกสารได้