[ เปิดอ่าน 195 ครั้ง ]

ขอเชิญเสนอราคาโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บริเวณซอย 6 บ้านป่าแฝ หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย